Đầu khử sét CMCE

Loại bỏ khả năng hình thành sét

Đầu khử sét CMCE là thiết bị bù điện trường có tác dụng khử ion trong môi trường điện tích tĩnh ở mọi hướng (360°).

Khi điện trường xung quanh thay đổi, CMCE phản ứng bằng cách thu và xả các hạt điện tích dư thừa, vô hại tính bằng miliampe qua thanh dẫn xuống đất.

Cơ chế này không phát xạ sớm và ngăn khả năng hình thành sét ở khu vực được bảo vệ.

Giới thiệu SERTEC S.R.L

SERTEC là nhà sản xuất thiết bị chống sét CMCE để bảo vệ các công trình lắp đặt chống lại phóng điện trong khí quyển trong các lĩnh vực như Công nghiệp, Khai thác mỏ, Viễn thông, Trung tâm dữ liệu, Thương mại, Bệnh viện, Nhà ở, Sân gôn, v.v.

SERTEC S.R.L company

Các model CMCE

Công nghệ CMCE bảo vệ trong phạm vi bán kính từ 25m đến 120m tùy thuộc vào model được chọn với cấp độ bảo vệ I.

Nên lắp đặt cách điểm cao nhất của khu vực cần bảo vệ 3 mét ( Δh = 3m ).

CMCE Nano

CMCE Home

CMCE Sertec 120

CMCE UL 120

CMCE Atex 120

CMCE High Vibration
(chịu được độ rung lắc mạnh)

CMCE High Resistance
(có độ chống chịu cao)

CMCE Grapheno

Cải tiến này dựa trên các đặc tính của Graphene vì một trong những đặc điểm cơ bản của vật liệu này là có độ dẫn điện rất tốt, thậm chí còn vượt trội hơn cả đồng, được đánh giá là bền hơn thép gấp 200 lần và nhẹ như sợi carbon.

Thử nghiệm và Chứng nhận

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial

Thử nghiệm so sánh điện áp cao trong INTI theo NFC-17100, trong đó điểm khác biệt là không có luồng điện phóng ra từ tia sét.

So sánh giữa CMCE và cột thu lôi Franklin

Các bài thử nghiệm trong phòng thí nghiệm điện áp cao

NATO / OTAN

Sertec S.R.L được phê duyệt trong Hệ thống biên mục Nato (NOC) có mã NCAGE là SFKU3.

ENAC : Entidad Nacional de Acreditacion

ITE : Instituto Technologico de la Energia

Thử nghiệm tổng thể (Mục.c.3.1UNE21186: 2011 // NF C17-102: 2011) Thử nghiệm: Tài liệu, thông tin và nhận dạng (C.3.1.1) Thử nghiệm: Ghi nhãn (C.3.1.2)

A.2. Thử nghiệm cơ học (Mục.c.3.2 UNE21186: 2011 // NF C17-102: 2011) Thử nghiệm: Thử nghiệm cơ học (C.3.2)
A.3 Thử nghiệm tác động môi trường (Mục.c.3.3UNE21186: 2011 // NF C17-102: 2011) Thử nghiệm: Thử nghiệm phun muối (C.3.3.1)

Thử nghiệm trong môi trường ẩm có lưu huỳnh (C.3.3.2)
A.4 Thử nghiệm dòng điện (Mục.c.3.4UNE21186: 2011 // NF C17-102: 2011)
Thử nghiệm: Thử nghiệm dòng điện (C.3.4)
TO 5. Thử nghiệm phát xạ sớm (Mục.c.3.5UNE21186: 2011 // NF C17-102: 2011)
Thử nghiệm: Xác định tiến trình trang bị ESE (C.3.5.3 UNE 21186: / C.3.5.2.4 NF C17-102: 2011)

ISO certified by STAREGISTER

ISO 9001-2015 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận (SGC) áp dụng đối với các hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 14001-2015 là tiêu chuẩn quốc tế áp dụng đối với các hệ thống quản lý môi trường (EMS), giúp tổ chức của bạn xác định, dành ưu tiên và quản lý các rủi ro đối với môi trường trong hoạt động thông thường của doanh nghiệp.